051-35422192
051-35422193

ایران ، مشهد

جاده قوچان، بعد از سه راهی فردوسی، خیابان سوله خراسان

ایران ، مشهد

بودارکننده کنارگذر گاز

slide-2feca5b
slide-6517735
slide-7c7a201

نام محصول:

بودارکننده کنارگذر گاز  BYPASS ODORIZER

توضیحات:

بودارکننده کنارگذر گاز تا ظرفیت 100,000SCMH