051-35422192
051-35422193

ایران ، مشهد

جاده قوچان، بعد از سه راهی فردوسی، خیابان سوله خراسان

ایران ، مشهد

دستگاه بودار کننده گاز

slide-2feca5b

نام محصول:

دستگاه بودار کننده گاز

توضیحات:

ساخت از نوع بای پس ، ساخت از نوع تزریقی