051-35422192
051-35422193

ایران ، مشهد

جاده قوچان، بعد از سه راهی فردوسی، خیابان سوله خراسان

ایران ، مشهد

دستگاه مکنده

slide-2feca5b

نام محصول:

دستگاه مکنده lAMB-AIR MOVER

توضیحات:

دستگاه مکنده بدون نیاز به تجهیزات متحرك تا سایز 10 اینچ