051-35422192
051-35422193

ایران ، مشهد

جاده قوچان، بعد از سه راهی فردوسی، خیابان سوله خراسان

ایران ، مشهد

رگولاتور گاز صنعتی محوري _ Axial Flow Valve

slide-2feca5b

نام محصول:

رگولاتور گاز صنعتی محوري _ Axial Flow Valve

توضیحات:

رگولاتور گاز صنعتی محوري (اکسیال) , اکسیال فلو ولو , 2 تا 8 اینچ کلاس 600 , تا 8 اینچ کلاس 600 , کلوژر 2 تا 8 اینچ کلاس 300 , اکسیال فلو ولو 2 تا 8 اینچ کلاس 60