051-35422192
051-35422193

ایران ، مشهد

جاده قوچان، بعد از سه راهی فردوسی، خیابان سوله خراسان

ایران ، مشهد

شیر اطمینان و سافت سیت و هارد سیت

slide-2feca5b

نام محصول:

Spring Loaded & Safety Relief Valve Pilot Operated

توضیحات:

شیر اطمینان از نوع فنری و پایلوتی از سایز 4.1 اینچ و تا سایز 6 اینچ

سافت سیت و هارد سیت با تمام ویژگی های مناسب برای سیال های گاز و مایع و بخار