051-35422192
051-35422193

ایران ، مشهد

جاده قوچان، بعد از سه راهی فردوسی، خیابان سوله خراسان

ایران ، مشهد

فیلتر سپراتور وکوالسیر

slide-2feca5b

نام محصول:

فیلتر سپراتور وکوالسیر

توضیحات:

فیلتر سپراتور وکوالسیر جهت جداسازی آب و ذرات از گاز

قطر ورودی “24 تا ظرفیت 1,000,000SCMH