051-35422192
051-35422193

ایران ، مشهد

جاده قوچان، بعد از سه راهی فردوسی، خیابان سوله خراسان

ایران ، مشهد

فیلتر گاز خشک _ DGF

slide-2feca5b
slide-1b1d1aa
slide-d1eb193

نام محصول:

فیلتر گاز خشک

توضیحات:

باورودي و خروجی تا 12 اینچ کلاس 600