051-35422192
051-35422193

ایران ، مشهد

جاده قوچان، بعد از سه راهی فردوسی، خیابان سوله خراسان

ایران ، مشهد

مبدل حرارتی تاسیسات نفت و گاز

slide-2feca5b

نام محصول:

مبدل حرارتی تاسیسات نفت و گاز

توضیحات: