051-35422192
051-35422193

ایران ، مشهد

جاده قوچان، بعد از سه راهی فردوسی، خیابان سوله خراسان

ایران ، مشهد

هیتر غیر مستقیم گازی

slide-2feca5b

نام محصول:

هیتر غیر مستقیم گازی

توضیحات:

ظرفیت تا 30000 مترمکعب بر ساعت، ظرفیت تا 50000 مترمکعب بر ساعت، ظرفیت تا 100000 متر مکعب بر ساعت