051-35422192
051-35422193

ایران ، مشهد

جاده قوچان، بعد از سه راهی فردوسی، خیابان سوله خراسان

ایران ، مشهد

پیگ سیگنالر PIG SIGNALER

slide-2feca5b
slide-584ceda
slide-c2660d3
slide-2c45531

نام محصول:

پیگ سیگنالر PIG SIGNALER

توضیحات:

( نشانگر عبور توپک ) براي خطوط انتقال نفت و گاز و پتروشیمی نشانگر توپک- نشانگر پیگ- سیگنال دهنده پیگ
پیگ سیگنالر از نوع فلنجی -پیگ سیگنالر از نوع جوشی- پیگ سیگنالر از نوع مکانیکی – پیگ سیگنالر از نوع الکتریکی