051-35422192
051-35422193

ایران ، مشهد

جاده قوچان، بعد از سه راهی فردوسی، خیابان سوله خراسان

ایران ، مشهد

Pig Luncher

slide-2feca5b
slide-f145459

نام محصول:

PIG RESEVER , PIG HANDLING TROLLEY & PIG LUNCHER

توضیحات:

فرستده توپک و گیرنده توپک به همراه ترولی و جرثقیل جهت خطوط انتقال نفت و گاز و پتروشیمی تا سایز “56 * “64