051-35422192
051-35422193

ایران ، مشهد

جاده قوچان، بعد از سه راهی فردوسی، خیابان سوله خراسان

ایران ، مشهد

WELLHEAD CONTROL PANEL

slide-2feca5b

نام محصول:

WELLHEAD CONTROL PANEL

توضیحات:

طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازي تابلو هاي هیدرولیکی/ الکتریکال/ پنوماتیکی تابلو کنترل سر چاهی