051-35422192
051-35422193

ایران ، مشهد

جاده قوچان، بعد از سه راهی فردوسی، خیابان سوله خراسان

ایران ، مشهد

ایستگاه هاي اندازه گیري و تقلیل فشار گاز _ Perssure Reduction

slide-2feca5b
slide-b6718ac

نام محصول:

ایستگاه هاي اندازه گیري و تقلیل فشار گاز 

GAS PRESSURE METERING AND REDUCING STATION

توضیحات:

ایستگاه هاي اندازه گیري و تقلیل فشار گاز ، مسطح و کابینتی

CGS,TBS,CGS.TBS تا ظرفیت 500,000SCMH