051-35422192
051-35422193

ایران ، مشهد

جاده قوچان، بعد از سه راهی فردوسی، خیابان سوله خراسان

ایران ، مشهد

پروژه ها

گرم کن گاز غیر مستقیم

گرم کن گاز غیر مستقیم

بودارکننده کنارگذر گاز

بودارکننده کنارگذر گاز

گرم کن گاز دمنده دار گاز

گرم کن گاز دمنده دار گاز

فیلتر اسکرابر

فیلتر اسکرابر

WELLHEAD CONTROL PANEL

WELLHEAD CONTROL PANEL

دستگاه مکنده

دستگاه مکنده

SAFETY SHUT OFF VALVE

SAFETY SHUT OFF VALVE

پیگ سیگنالر PIG SIGNALER

پیگ سیگنالر PIG SIGNALER

درب سریع باز شو

درب سریع باز شو

دستگاه تزریق مواد شیمیایی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

دستگاه تزریق مواد شیمیایی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی