051-35422192
051-35422193

ایران ، مشهد

جاده قوچان، بعد از سه راهی فردوسی، خیابان سوله خراسان

ایران ، مشهد

ایستگاه هاي اندازه گیري گاز

slide-2feca5b

نام محصول:

ایستگاه هاي اندازه گیري گاز

GAS PRESSURE METERING STATION

توضیحات:

ایستگاه هاي اندازه گیري گاز ، مسطح و کابینتی تا ظرفیت 300,000SCMH