051-35422192
051-35422193

ایران ، مشهد

جاده قوچان، بعد از سه راهی فردوسی، خیابان سوله خراسان

ایران ، مشهد

شیراطمینان پایلوت دار _ Safety Relief Valve

slide-2feca5b
slide-82d142c

نام محصول:

شیراطمینان پایلوت دار

توضیحات:

شیراطمینان پایلوت دار شیراطمینان نوع فنري

Pilot Operator Valve