051-35422192
051-35422193

ایران ، مشهد

جاده قوچان، بعد از سه راهی فردوسی، خیابان سوله خراسان

ایران ، مشهد

شیر قطع کننده سریع

slide-2feca5b

نام محصول:

شیر قطع کننده سریع

توضیحات:

شیر قطع کننده سریع سایز 2 اینچ در کلاس: / 150 – 300 – 600 /

سایز 3 اینچ در کلاس: / 150 – 300 – 600 /

سایز 4 اینچ در کلاس: / 150 – 300 – 600 /

سایز 6 اینچ در کلاس: / 150 – 300 – 600 /