051-35422192
051-35422193

ایران ، مشهد

جاده قوچان، بعد از سه راهی فردوسی، خیابان سوله خراسان

ایران ، مشهد

فیلتر سپراتور _ Filter Separator

slide-2feca5b

نام محصول:

فیلتر سپراتور

توضیحات:

باورودي و خروجی تا 16 اینچ کلاس 600