051-35422192
051-35422193

ایران ، مشهد

جاده قوچان، بعد از سه راهی فردوسی، خیابان سوله خراسان

ایران ، مشهد

گرم کن گاز دمنده دار گاز

slide-2feca5b
slide-8a22eb6

نام محصول:

گرم کن گاز دمنده دار گاز

FORCE DRAUGHT WATER BATH HEATER

توضیحات:

گرم کن گاز دمنده دار گاز ، تا حداکثر ظرفیت 500,000SCMH