051-35422192
051-35422193

ایران ، مشهد

جاده قوچان، بعد از سه راهی فردوسی، خیابان سوله خراسان

ایران ، مشهد

گرم کن گاز غیر مستقیم

slide-2feca5b
slide-3796fde

نام محصول:

گرم کن گاز غیر مستقیم
NATURAL DRAUGHT INDIRECT WATER BATH HEATER

توضیحات:

گرم کن گاز غیر مستقیم تا حداکثر ظرفیت 500,000SCMH