051-35422192
051-35422193

ایران ، مشهد

جاده قوچان، بعد از سه راهی فردوسی، خیابان سوله خراسان

ایران ، مشهد

project

ایستگاه هاي اندازه گیري گاز _ Metering

ایستگاه هاي اندازه گیري گاز _ Metering

ایستگاه هاي اندازه گیري و تقلیل فشار گاز _ Perssure Reduction

ایستگاه هاي اندازه گیري و تقلیل فشار گاز _ Perssure Reduction

فیلتر گاز خشک _ DGF

فیلتر گاز خشک _ DGF

فیلتر سپراتور _ Filter Separator

فیلتر سپراتور _ Filter Separator

رگلاتور فشار صنعتی

رگلاتور فشار صنعتی

لانچر و رسیور _ Pig Luncher and Receiver

لانچر و رسیور _ Pig Luncher and Receiver

مبدل حرارتی تاسیسات نفت و گاز و پتروشیمی

مبدل حرارتی تاسیسات نفت و گاز و پتروشیمی

مخازن تحت فشار

مخازن تحت فشار

تعمیر اسکرابر ، ایستگاه های تقویت فشار

تعمیر اسکرابر ، ایستگاه های تقویت فشار