051-35422192
051-35422193

ایران ، مشهد

جاده قوچان، بعد از سه راهی فردوسی، خیابان سوله خراسان

ایران ، مشهد

project

گرم کن گاز غیر مستقیم

گرم کن گاز غیر مستقیم

بودارکننده کنارگذر گاز

بودارکننده کنارگذر گاز

گرم کن گاز دمنده دار گاز

گرم کن گاز دمنده دار گاز

فیلتر اسکرابر

فیلتر اسکرابر

WELLHEAD CONTROL PANEL

WELLHEAD CONTROL PANEL

دستگاه مکنده

دستگاه مکنده

SAFETY SHUT OFF VALVE

SAFETY SHUT OFF VALVE

پیگ سیگنالر PIG SIGNALER

پیگ سیگنالر PIG SIGNALER

درب سریع باز شو

درب سریع باز شو

دستگاه تزریق مواد شیمیایی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

دستگاه تزریق مواد شیمیایی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی